Privacy Policy NL

Privacy Policy

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door Backyard Belgium vzw, Bormansstraat 54, 3400 Landen, Belgie (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website backyardbelgium.com en zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Legends Trails vzw zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten verzamelt Legends Trails vzw informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Legends Trails vzw garandeert aansprakelijkheid op te nemen voor misbruik van persoonsgegevens van klanten veroorzaakt door tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen. Legends Trails vzw garandeert dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

De gegevens die Legends Trails vzw via deze website verzamelt, worden enkel gebruikt in het kader van het doel waarvoor u ze opgaf. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elke gebruiker over een wettelijk recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren en dienen de desbetreffende verwerking te vermelden. De aanvrager dient een bewijs te leveren van zijn identiteit.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele toestel worden opgeslagen en die bij volgende bezoeken aan de website worden opgehaald. Legends Trails vzw maakt gebruik van cookies om je bezoek aan onze website leuker en eenvoudiger te maken.

We maken gebruik van twee soorten cookies: tijdelijke cookies (sessiecookies) en permanente cookies. Tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden van de computer verwijderd zodra je de browser afsluit. Deze cookies worden gebruikt om tijdelijke gegevens, zoals items in je winkelmandje, op te slaan.

Permanente cookies blijven op de computer aanwezig nadat je de browser hebt gesloten. We gebruiken deze cookies om informatie zoals je aanmeldingsnaam en wachtwoord op te slaan, zodat je niet elke keer hoeft aan te melden wanneer je onze site bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om het comfort op de websitete vergroten. Permanente cookies kunnen dagen, maanden of zelfs jaren op uw computer aanwezig blijven.

Je kunt cookies eenvoudig verwijderen via je browser van je computer of mobiele toestel. Raadpleeg het onderdeel “Help” in je browser voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te krijgen telkens wanneer er een nieuw cookie naar je computer of mobiele toestel wordt gestuurd. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, je niet van alle functies gebruik kunt maken

Meer informatie

Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@backyardbelgium.com