Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
2. Herroepingsrecht: Je kan je deelnameticket tot 14 dagen na aankoop kosteloos annuleren, tenzij het event reeds heeft plaatsgevonden. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vragen wij je om ons binnen de genoemde termijn op de hoogte te stellen via info@backyardbelgium.com met opgave van rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te gebeuren.
Na deze termijn is er geen terugbetaling mogelijk.
Terugbetaling herroepingsrecht: Je ontvangt alle betaalde bedragen, inclusief eventuele transactiekosten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de maand nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.
3. Indien het evenement op grond van overmacht ( dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan in dit geval niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
4. Als een evenement om andere redenen dan overmacht wordt geannuleerd, zal het volledige bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand na annulering van het evenement worden terugbetaald.
5. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
6. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers. Indien dit is inbegrepen gaat dit duidelijk vermeld staan op de site.
7. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op borst of rug.
8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.
9. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wedstrijden/raids en zullen ondanks de aanwezigheid van signaalgevers toch steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode geldt ten allen tijde.
10. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
11. De prijzenpot en verdeling die op de website vermeld staat is niet definitief en mag eenzijdig door de organisator worden aangepast.
12. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. U kunt uw inschrijving niet annuleren. Er wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
2. STARTNUMMERS ZIJN PERSOONLIJK en WEDSTRIJDGEBONDEN

Uw inschrijving is steeds naamsgebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. Tevens zijn ze ook wedstrijdgebonden. U kunt uw inschrijving dus NIET overzetten naar een andere wedstrijd en/of een volgende editie van dezelfde wedstrijd.
Indien u uw inschrijving wilt overzetten naar een andere persoon, gelieve ons te contacteren op info@backyardbelgium.com

Het deelnemen met het nummer van iemand anders is ten strengste verboden. Indien U hier op betrapt wordt, zal u levenslang verbannen worden van onze wedstrijden.